Ο Στόχος μας

Το Θάλπος είναι μια πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που λειτουργεί σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες, ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στόχος μας είναι η άνετη φιλοξενία των αγαπημένων σας προσώπων καθώς και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας. Σε αυτό συμβάλλουν τόσο η προαγωγή της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους, όσο και η παροχή υποστήριξης για εσάς, τους συγγενείς τους.