Επικοινωνία

ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ – 152 32
ΤΗΛ.: +30 (210) 6837 974
+30 (210) 6837 975
+30 (210) 6837 976
KIN.:  +30 6977 638 755
E-mail: info@nursinghome.gr